DE CHAKA, HET REGENBOOGPAD

De chaka, het regenboogpad, het pad van zuivering en heelheid. In het oosten begint de nieuwe dag, het zuiden zorgt voor zuivering met water, het westen met als krachtdier de Puma die ons bij de hand neemt, de nacht in en ons helpt onze angsten te overwinnen naar het noorden en de Kolibri en de zuiverheidvan onze ziel. 
Onze ziel is zuiver maar bepakt en gezakt en gekleurd door ervaringen in dit en andere levens. We gaan weer op weg naar het oosten en een neiuwe dag waarin we verder gaan op ons pad. 
Een eindeloos pad....

Je kunt ervoor kiezen het Regenboogpad te lopen. Ook we de Chaka genoemd. Dit pad zal je verder kan brengen op je spirituele pad, je kennis over de kosmologie van de Andes met name die van de Qeros vergroten en je helpen jezelf te zuiveren, te healen en te groeien. 

De Chaka wordt gehouden in een weekend. 
Voor overnachtigen zijn er in de omgeving voldoende accomodaties.     

Voel met je hart - Sonqo - uit je hart - Munay.