KINDEREN VAN DEZE TIJD 1 door Bernadet Klumper

Het kind in deze nieuwe tijd

In de aanloop naar Waterman kan men zien dat de weg gebaand is voor de kinderen in de nieuwe tijd. De bewustwording van de mensen in het westen van de wereld is begonnen met de verschillende stromingen die zijn ontstaan.
Na de tweede wereldoorlog wilde de mens geen oorlog meer, de flowerpower, hippies en andere stromingen kwamen op gang. De mens wilde alleen in en met de liefde leven. Maar ook tegenhangers hiervan. Dit was de tijd van extremen, uitspattingen en loslaten.
De mens begon in te zien waar het om ging, waarom Jezus, maar ook andere meesters,  op aarde kwamen. Dit om pure liefde naar de aarde te sturen. Verdraagzaamheid en compassie.
Gaande weg begonnen verschillende te ontstaan die de uitersten kenmerkten. Stromingen die vast wilden houden aan het oude, bekende, soms met dubbele agenda en soms omdat veranderingen moeilijk te hanteren waren.
Het was in deze tijd dat er verschillende stromingen kinderzielen naar de aarde kwamen.
Sterrekinderen, Indigokinderen,  kristalkinderen en nieuwetijdskinderen.

De nieuwetijdskinderen die na 2000 zijn geboren hebben, zijn hier en komen hier met de trilling van Waterman al in zich. Deze kinderen worden al geboren met een verhoogde trilling. Waar de ouderen tegen de verhoogde trilling aan lopen, daar lopen zij tegen de lagere trilling op. Zij hebben moeite om in de restenergie van Vissen te leven.
De overgang is voor hen te plotseling en dat betekend dat ze nog moet leren omgaan met hun eigen lichte energie en een energie die zwaarder is dan die van hen zelf.
Deze komen ze overal tegen in de maatschappij. Dit kunnen de ouders zijn die zich nog niet bewust zijn dat hun kind anders benaderd moet/mag worden dan dat ze zelf zijn opgevoed. Het is dus ook dat ouders geconfronteerd worden met de dogma’s en de opvoedingsidealen en dat men die mag loslaten.
Ook de school speel voor het kind een hele grote rol. Ze brengen er een groot deel van de dag door. En het is belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.

Het kind in deze nieuwe tijd heeft het dus niet gemakkelijk, maar ook de omgeving is hier nog niet altijd van bewust.

Overgevoeligheid, elke dag de confrontatie met jezelf, je omgeving, je relaties, het voelt vaak niet goed, op school, op het werk, een buitenbeentje, altijd al, net of je niet dezelfde taal spreekt, dezelfde gevoelens kan delen, onbegrip, eenzaamheid, dat vooral!


Bron: www.nieuwetijdskinderen.org