Mijn naam is Bernadet Klumper.  

In 2009 heb ik de deur van mijn praktijk geopend.
Als natuurgeneeskundig therapeut mag ik mensen helpen bij lichaamsgerichte psychotherapie en hun
bewustwording. Dit doe ik in de behandelingen, ik mag de ontwikkelingsgroepen leiden en geef verschillende
cursussen en inwijdingen.
Tevens begeleid ik hsk (hoogsensitieve kinderen) en hun ouders.

MIJN VISIE
In de holistische visie wordt de mens beschouwd als één geheel.
Fysieke gevoelens, emoties, gedachten, verlangens,
levensovertuiging en sociale omstandigheden zijn gebieden, die allemaal verbonden zijn met elkaar.
Ook verleden, heden en toekomst horen daarbij.
Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze vormen samen een balans.
Als op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat effect op de andere niveaus.
Als het evenwicht verstoord is, is er disbalans.
Door verwerking, bewustwording van je ware wezen of inzicht in het ene gebied heeft steeds gevolgen in het andere gebied.
Het streven is om vanuit een holistische visie de onderlinge harmonie te herstellen, nieuwe mogelijkheden te ontdekken
en zo in al deze gebieden te groeien en ons
zelf-genezend vermogen te stimuleren.

Met als doel weer in onze eigen kracht te staan.
Als natuurgeneeskundig therapeut mag ik mensen begeleiden
naar dit punt. 
Door mijn Eclectische Energetische Natuurgeneeskundige opleiding, dit is een multidisciplinaire HBO opleiding en mijn opleiding als Aura/chakra healer heb ik verschillende tools om dit te kunnen doen.
Door de verschillende opleidingen heb ik toegang tot de oosterse en de westerse natuurgeneeskunde.

Ik ontwikkel me op verschillende manieren door cursussen te volgen en maak deel uit van drie ontwikkelingsgroepen voor mijn eigen ontwikkeling in mijn mediumschap
Ik heb in 2012 mijn diploma behaald als Aurahealer.
In 2014 mijn medische basiskennis op Plato niveau
In 2017 ben ik af te studeert als EEN Therapeut
(Eclectisch Energetisch Therapeut)
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging
VBAG, MET en RBCZ
Verder worden natuurgeneeskundige behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar.